JSS intro

Ślubowanie sędziów Trybunału Stanu

02/01/2020

W nawiązaniu do naszej poprzedniej wiadomości uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2019 r. partner naszej kancelarii p. Jan Jobs złożył wobec Marszałek Sejmu przyrzeczenie sędziowskie jako Sędzia Trybunału Stanu Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięli udział m.in. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Wicemarszałek Senatu, a także Posłowie i Posłanki na Sejm. Pan Jan Jobs, który kieruje praktyką przestępstw gospodarczych i zarządzania zgodnością w ramach naszej kancelarii prawnej, będzie w dalszym ciągu wykonywał zawód adwokata, zaś nominacja sędziowska nie wpływa na stosunki prawne z klientami oraz inne obowiązki zawodowe. W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących powyższej nominacji sędziowskiej, uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jobs - pod adresem e-mail jan.jobs@jsslaw.pl.

Powołanie adw. Jobs do Trybunału Stanu

02/12/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2019 r. Sejm dokonał wyboru adwokata Jana Jobs, Partnera kancelarii prawnej Jobs Skowrońska Samsel, na urząd Sędziego Trybunału Stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Stanu jest organem władzy sądowniczej, który orzeka o odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej osób pełniących najwyższe funkcje publiczne, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Członków Rady Ministrów oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Sędziowie Trybunału Stanu są powoływani na okres 4-letniej kadencji Sejmu spośród wiodących praktyków i przedstawicieli doktryny prawa, rekomendowanych przez różne ugrupowania parlamentarne. Pan Jan Jobs, który kieruje praktyką przestępstw gospodarczych i zarządzania zgodnością w ramach naszej kancelarii prawnej, będzie w dalszym ciągu wykonywał zawód adwokata, zaś nominacja sędziowska nie wpływa na stosunki prawne z klientami oraz inne obowiązki zawodowe.

kancelaria

KANCELARIA

Naszym celem jest świadczenie profesjonalnych usług na wysokim poziomie, właściwym dla wiodących firm prawniczych, przy zachowaniu indywidualnego podejścia do klientów.

wizja

Jesteśmy zdania, że dla osób korzystających z naszych usług najważniejsze są dostępność i osobisty kontakt z prawnikiem, a także zaufanie budowane w oparciu o uczciwe relacje i rozumienie potrzeb klientów. Przykładamy bardzo dużą wagę do przestrzegania zasad etycznych zawodów prawniczych oraz zachowania tajemnicy zawodowej. Oferujemy pełen zakres obsługi prawnej klientów.

oferta

Z uwagi na zakres naszych specjalizacji zawodowych, oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno w sprawach spornych (postępowania sądowe, administracyjne oraz przed organami ścigania), jak i w ramach doradztwa transakcyjnego oraz bieżącej obsługi prawnej krajowych i międzynarodowych spółek i innych podmiotów występujących w obrocie gospodarczym.

klienci

Do grona klientów kancelarii zaliczają się m.in. międzynarodowa korporacja świadcząca usługi płatnicze, jedna z największych krajowych instytucji kultury, międzynarodowa spółka farmaceutyczna, duże spółki budowlane i przemysłowe oraz wiodące podmioty z sektora mediów, farmaceutycznego, IT oraz telekomunikacyjnego. Prawnicy kancelarii prowadzili stałą obsługę m.in. jednego z globalnych koncernów telekomunikacyjnych oraz jednego z trzech największych polskich operatorów telefonii komórkowej.

zespół

ZESPÓŁ

Kancelarią kieruje zespół trojga partnerów: adwokat Jan Jobs, radca prawny Maria Skowrońska oraz adwokat Sławomir Samsel, których wspomagają młodsi prawnicy oraz stale współpracujący z kancelarią doradca podatkowy.

JSS Jan Jobs

jan jobs

adwokat, partner

Specjalizuje się w sprawach karnych gospodarczych (white collar crime), zarządzaniu zgodnością w dziedzinie prawa karnego (criminal compliance) oraz sporach sądowych dotyczących obrotu gospodarczego oraz z zakresu prawa pracy. Doradzał i reprezentował m.in. największe światowe koncerny m.in. z branży telekomunikacyjnej, a także menedżerów wiodących spółek w ramach postępowań sądowych i audytów śledczych. Reprezentuje kancelarię w międzynarodowym stowarzyszeniu „ROXIN Alliance”; współkierował także praktyką Compliance oraz Audytów Śledczych tego stowarzyszenia. W dniu 21 listopada 2019 r. został wybrany przez Sejm na urząd Sędziego Trybunału Stanu Rzeczypospolitej Polskiej.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego (University of Florida) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie.

tel    +48 22 122 15 13
fax    +48 22 122 15 15
mail  jan.jobs@jsslaw.pl

JSS Maria Skowrońska

maria skowrońska

radca prawny, partner

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej krajowych i zagranicznych spółek, a także międzynarodowych korporacji oraz w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i własnością intelektualną spółek handlowych. Doradza i reprezentuje klientów oferujących usługi płatnicze, w tym płatności elektroniczne na rynku polskim i unijnym. Posiada doświadczenie w zakresie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz pozyskiwania finansowania ze środków unijnych na wdrażanie innowacyjnych projektów.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego (University of Florida). Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

tel    +48 22 122 15 11
fax    +48 22 122 15 15
mail  maria.skowronska@jsslaw.pl

JSS Maria Skowrońska
JSS Sławomir Samsel

sławomir samsel

adwokat, partner

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy, z uwzględnieniem sporów wynikających z umów o roboty budowlane, wypadków przy pracy i sporów korporacyjnych, jak również w obronie klientów w sprawach karnych. Doradza w sprawach z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych oraz prawa pracy. Jego doświadczenie obejmuje reprezentację i doradztwo na rzecz funduszy inwestycyjnych i spółdzielni mieszkaniowych oraz dużych podmiotów z branży nieruchomości, budowlanej, energetycznej oraz dystrybutorów sprzętu z branży IT.

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Prawo) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Historia). Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie.

tel    +48 22 122 15 12
fax    +48 22 122 15 15
mail  slawomir.samsel@jsslaw.pl

Of counsel:

monika borowska

radca prawny

marcin piechuta

adwokat

Associate:

ignacy wycech

aplikant adwokacki

Biuro:

katarzyna giś

asystent prawny

aktualności

AKTUALNOŚCI

02/01/2020

Ślubowanie sędziów Trybunału Stanu

W nawiązaniu do naszej poprzedniej wiadomości uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2019 r. partner naszej kancelarii p. Jan Jobs złożył wobec Marszałek Sejmu przyrzeczenie sędziowskie jako Sędzia Trybunału Stanu Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięli udział m.in. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Wicemarszałek Senatu, a także Posłowie i Posłanki na Sejm.

Pan Jan Jobs, który kieruje praktyką przestępstw gospodarczych i zarządzania zgodnością w ramach naszej kancelarii prawnej, będzie w dalszym ciągu wykonywał zawód adwokata, zaś nominacja sędziowska nie wpływa na stosunki prawne z klientami oraz inne obowiązki zawodowe.

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących powyższej nominacji sędziowskiej, uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Jobs – pod adresem e-mail jan.jobs@jsslaw.pl.

02/12/2019

Powołanie adw. Jobs do Trybunału Stanu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2019 r. Sejm dokonał wyboru adwokata Jana Jobs, Partnera kancelarii prawnej Jobs Skowrońska Samsel, na urząd Sędziego Trybunału Stanu Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Stanu jest organem władzy sądowniczej, który orzeka o odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej osób pełniących najwyższe funkcje publiczne, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Członków Rady Ministrów oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Sędziowie Trybunału Stanu są powoływani na okres 4-letniej kadencji Sejmu spośród wiodących praktyków i przedstawicieli doktryny prawa, rekomendowanych przez różne ugrupowania parlamentarne.

Pan Jan Jobs, który kieruje praktyką przestępstw gospodarczych i zarządzania zgodnością w ramach naszej kancelarii prawnej, będzie w dalszym ciągu wykonywał zawód adwokata, zaś nominacja sędziowska nie wpływa na stosunki prawne z klientami oraz inne obowiązki zawodowe.

praktyka

PRAKTYKA

Oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno w sprawach spornych (postępowania sądowe, administracyjne oraz przed organami ścigania), jak i w ramach doradztwa transakcyjnego oraz bieżącej obsługi prawnej krajowych i międzynarodowych spółek i innych podmiotów występujących w obrocie gospodarczym.

nieruchomości i inwestycje budowlane

partner odpowiedzialny:

Sławomir Samsel

 • Doradzamy klientom we wszystkich aspektach procesu budowlanego oraz transakcjach dotyczących nieruchomości.
 • Opracowujemy umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, umowy o roboty budowlane oraz prace projektowe, prowadzimy audyty prawne nieruchomości.
 • Reprezentujemy klientów we wszelkich postępowań sądowych oraz administracyjnych związanych z problematyką nieruchomości i realizacją procesu inwestycyjnego.
 • Posiadamy doświadczenie w doradztwie przedsiębiorstwom budowlanym i deweloperom w ramach prowadzonych inwestycji budowy kompleksów biurowych i osiedli mieszkaniowych, a także na rzecz funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości w zakresie zakupu obiektów oraz wynajmowania powierzchni biurowych i handlowych.

przestępstwa gospodarcze i audyty śledcze

partner odpowiedzialny:

Jan Jobs

 • Reprezentujemy klientów instytucjonalnych w relacjach z organami ścigania (Prokuratura, CBA, ABW, Policja) oraz w ramach audytów śledczych.
 • Występujemy jako obrońcy lub pełnomocnicy pokrzywdzonych spółek w sprawach karnych dotyczących nadużyć popełnianych przez menedżerów.
 • Posiadamy duże doświadczenie m.in. w sprawach dotyczących korupcji, prowadzeniu audytów śledczych dotyczących nadużyć w dużych korporacjach oraz w sprawach karnych z elementem zagranicznym.
 • Dysponujemy rozległą siecią kontaktów międzynarodowych, m.in. dzięki współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem Roxin Alliance, co umożliwia efektywne świadczenie usług transgranicznych.

doradztwo korporacyjne, usługi płatnicze i rynki kapitałowe

partner odpowiedzialny:

Maria Skowrońska

 • Doradzamy krajowym i zagranicznym spółkom oraz międzynarodowym korporacjom w ramach bieżącej obsługi korporacyjnej oraz kwestii związanych z ochroną danych osobowych i własnością intelektualną.
 • Doradzamy w procesach tworzenia i likwidacji spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni, jak również w sprawach związanych z transakcjami M&A (fuzje i przejęcia), tj. przy łączeniu, podziale i przekształcaniu spółek, nabywaniu przedsiębiorstw lub ich składników, transakcjach dotyczących udziałów lub akcji.
 • Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów oferujących usługi płatnicze ze szczególnym uwzględnieniem płatności elektronicznych.
 • Posiadamy doświadczenie we wprowadzaniu papierów wartościowych do publicznego obrotu.
 • Pomagamy w uzyskiwaniu finansowania ze środków unijnych na wdrażanie innowacyjnych projektów.
 • Posiadamy doświadczenie w doradztwie na rzecz największych spółek z branży płatności elektronicznych, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej i bankowej, zdobyte m.in. w międzynarodowych kancelariach prawnych.

spory gospodarcze i pracownicze

partnerzy odpowiedzialni:

Jan Jobs, Sławomir Samsel

 • Reprezentujemy klientów w ramach postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.
 • Doradzamy także na etapie przedsądowym, pomagając w oszacowaniu ryzyka i kosztów związanych z potencjalnym procesem.
 • Prowadzimy negocjacje ugodowe z pozostałymi stronami sporu, dbając o poufność i efektywność procesu negocjacyjnego.
 • Nasze doświadczenie obejmuje występowanie w kilkuset postępowaniach sądowych, w szczególności dotyczących roszczeń związanych z dużymi inwestycjami budowlanymi i transakcjami sprzedaży nieruchomości, sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz postępowaniach upadłościowych.
 • Posiadamy także unikalne doświadczenie w występowaniu po stronie klientów instytucjonalnych w sporach pracowniczych dotyczących kwestii mobbingu, molestowania, dyskryminacji, roszczeń osób zgłaszających nadużycia (whistleblowers) oraz rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami wysokiego szczebla.

roxin

ROXIN

Kancelaria Jobs Skowrońska Samsel jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia "Roxin Alliance", które zrzesza wiodące firmy prawnicze, prawników i ekspertów akademickich w dziedzinie transgranicznych aspektów problematyki przestępczości gospodarczej (white collar crime) oraz zarządzania zgodnością (compliance).

współpraca

Stała współpraca z wiodącą niemiecką kancelarią prawną Roxin Rechtsanwaelte LLP z siedzibą w Monachium (www.roxin.de) oraz innymi członkami stowarzyszenia "Roxin Alliance" umożliwia nam oferowanie klientom, w tym przede wszystkim międzynarodowym korporacjom, profesjonalnej obsługi prawnej dotyczącej w szczególności postępowań karnych, audytów śledczych i projektów z zakresu zarządzania zgodnością obejmujących wiele różnorodnych jurysdykcji w ramach Unii Europejskiej oraz innych rejonów świata.

korzyści

Udział w stowarzyszeniu "Roxin Alliance" zapewnia nam unikalną możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z najbardziej uznanymi światowymi autorytetami w powyższych dziedzinach prawa oraz gwarantuje najwyższą jakość świadczonych na rzecz klientów usług prawnych.

reprezentacja

Kancelarię Jobs Skowrońska Samsel w ramach stowarzyszenia "Roxin Alliance" reprezentuje adw. Jan Jobs. Pełni on funkcję współkierującego praktyką Compliance i Audytów Śledczych "Roxin Alliance".

roxin alliance ltd.

Brienner Strasse 9,
80333 Monachium, Niemcy

www.roxin-alliance.org

kontakt

KONTAKT

Siedziba kancelarii Jobs Skowrońska Samsel mieści się w centrum Warszawy, w nowo wyremontowanej przedwojennej kamienicy przy Sejmie RP. Zapraszamy do kontaktu.

siedziba kancelarii
JSS logo

jobs skowrońska samsel

adwokaci i radcowie prawni sp.p.

ul. Górnośląska 16/3
00-432 Warszawa
tel    +48 22 122 15 10
fax    +48 22 122 15 15
mail  office@jsslaw.pl

krs  0000466982
(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie)
nip  7010387748
regon  146766482

Rachunek bankowy pln:
89 1160 2202 0000 0002 4299 2835
(Bank Millennium S.A.)

Rachunek bankowy eur:
PL 03 1160 2202 0000 0002 5133 5413
(Bank Millennium S.A.,
swift:  BIGBPLPW)